Μήνυμα Συλλόγου

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1991 από γονείς και κηδεμόνες των δύο ειδικών σχολείων με σκοπό την διεκδίκηση καλύτερων όρων εκπαίδευσης των παιδιών μας. Με τον καιρό διαπιστώνοντας ότι μετά τη σχολική εκπαίδευση δεν υπήρχαν διέξοδοι για τα παιδιά μας, με αποτέλεσμα να μένουν κλεισμένα στα σπίτια, αποφασίσαμε και λειτουργούμε από το 1997 το «Κέντρο Ημέρας». Οι δομές αυτές υποστηρίζουμε ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας, αλλά αν μέναμε μόνο στη διεκδίκηση μέχρι σήμερα τα παιδιά μας θα ήταν κλεισμένα στα σπίτια τους. Η Πρωτοβουλία μας για ίδρυση του «Κέντρου Ημέρας» το 1997 δικαιώνει την επιλογή μας και αποτελεί την πρώτη δομή του Συλλόγου μας. Επόμενοι στόχοι μας η κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και τα προστατευμένα εργαστήρια που με την ολοκλήρωσή τους συμπληρώνεται ο σκοπός μας που είναι η συνολική παρέμβαση για τα Άτομα με Αναπηρία.

 

Οι σταθμοί στη πορεία στο χρόνο του Συλλόγου μας συνοπτικά ήταν: