Οι βιωματικές δράσεις μας με την βιβλιοθήκη Λαμίας συνεχίζονται και αυτή την χρονιά.

Οι βιωματικές δράσεις μας με την βιβλιοθήκη Λαμίας συνεχίζονται και αυτή την χρονιά.

Τα παιδιά του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Και Ημερήσιας Φροντίδας Α. με Α. παρακολουθήσαν την βιωματική δράσει της βιβλιοθήκης Λαμίας υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Σπύρου Πιλάτου με θέμα «ο ρόλος της οικογένειας για την διαμόρφωση του χαρακτήρα και την κοινωνικοποίηση του Ατόμου(Α’ μέρος)».

Gallery: