3 ΔΕΚΈΜΒΡΗ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΑΤΌΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ

ΔΈΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ