Την Τρίτη και κάθε Τρίτη επισκεπτόμαστε την Βιβλιοθήκη Λαμίας.

Την Τρίτη και κάθε Τρίτη επισκεπτόμαστε την Βιβλιοθήκη Λαμίας.

Στις 30/10/2018 μάθαμε κανόνες καλής συμπεριφοράς μέσα από την βιωματική δραστηριότητα με θέμα «κανόνες καλής Συμπεριφοράς» υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Σπύρου Πιλάτου.

Gallery: